CCTV4Rent Portfolio

ผลงานการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent

งานประกอบอุปกรณ์ และดัดแปลง POE Injection

Administrator
May 2018 — 70 views

Money Expo 2018 - ธ.ก.ส.

Administrator
May 2018 — 66 views

การเลือกกล้องวงจรปิดสำหรับงานอีเว้นท์

Administrator
May 2018 — 56 views

งานคอนเสิร์ต "ย่อสนั่น ลั่นทุ่ง"

Administrator
April 2018 — 86 views

งานประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. 2018

งานในอดีต - เปิดตัว Lay Max

Administrator
April 2018 — 77 views

Christie's Gevena Rare Watches

Administrator
March 2018 — 174 views

กล้องวงจรปิดพร้อมระบบไซเรน สำหรับไซต์ก่อสร้าง

Administrator
March 2018 — 141 views

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

งานคอนเสิร์ต "มันส์ล่ะหงส์"

milk_lait
March 2018 — 160 views

พิธีเผาทำลายยาเสพติด ครั้งที่ 38

milk_lait
March 2018 — 112 views เช่ากล้องวงจรปิด

ลานเบียร์ช้าง (Chang World)  2017

milk_lait
March 2018 — 155 views เช่ากล้องวงจรปิด

งานประมูลอัญมณี ของบริษัท Christie's Auction จำกัด

งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2554

milk_lait
February 2018 — 162 views เช่ากล้องวงจรปิด

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 (Thailand Tourism Festival 2017)

milk_lait
February 2018 — 133 views เช่ากล้องวงจรปิด

งานไซต์ก่อสร้าง

milk_lait
February 2018 — 187 views เช่ากล้องวงจรปิด

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561 (Thailand Tourism Festival 2018)

milk_lait
February 2018 — 167 views เช่ากล้องวงจรปิด

เกี่ยวกับ Blog นี้

Blog นี้่ สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมประวัติการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent บริหารงานโดยบริษัท อิ๊นท์ ไอที จำกัด รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคที่ทีมงานมืออาชีพของเราเลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกล้องวงจรปิด และระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สำหรับหน้างานนั้น ๆ

ทุกหน้างานจะมีปัญหาเฉพาะของการใช้งานกล้องวงจรปิดที่แตกต่างกัน และทีมงานมืออาชีพของเราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีกล้องวงจรปิดไว้ใช้หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives

Tags