CCTV4Rent Portfolio

ผลงานการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent

งานคอนเสิร์ต "ย่อสนั่น ลั่นทุ่ง"

Administrator
April 2018 — 1539 views

งานประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. 2018

งานในอดีต - เปิดตัว Lay Max

Administrator
April 2018 — 1035 views

เกี่ยวกับ Blog นี้

Blog นี้่ สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมประวัติการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent บริหารงานโดยบริษัท อิ๊นท์ ไอที จำกัด รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคที่ทีมงานมืออาชีพของเราเลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกล้องวงจรปิด และระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สำหรับหน้างานนั้น ๆ

ทุกหน้างานจะมีปัญหาเฉพาะของการใช้งานกล้องวงจรปิดที่แตกต่างกัน และทีมงานมืออาชีพของเราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีกล้องวงจรปิดไว้ใช้หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives

Tags