ระบบกล้องวงจรปิดให้เช่า สำหรับไซต์ก่อสร้าง 

One Stop Service - CCTV4RENT for Construction Site

CCTV4RENT  ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการให้เช่ากล้องวงจรปิด สำหรับไซต์งานก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยเน้นที่ระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูง (Security System) พร้อมด้วย นวัตกรรม IoT (Internet of Thing) ที่ทางทีมงาน CCTV4RENT ผลิตขึ้นมาสำหรับไซต์งานก่อสร้างโดยตรง

CCTV4RENT ให้บริการด้วยทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถ และ ทำงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ส่งผลให้การให้บริการของเรามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากบริษัทก่อสร้างต่าง ๆ มากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของท่าน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถไว้วางใจเนื่องจาก CCTV4RENT ของเราดำเนินการในรูปแบบบริษัท ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โครงสร้างของระบบกล้องวงจรปิดให้เช่าสำหรับไซต์งานก่อสร้าง

การเช่ากล้องวงจรปิดสำหรับไซต์งานก่อสร้าง เราคำนวณ ราคา ค่าเช่า เป็น การเช่าต่อ 1 EM.Station คือ ลูกค้าจะทำการเช่าแค่ EM.Station เท่านั้น อุปกรณ์ที่เหลือคือ EM.Site Control และ EM.Cloud จะเป็นของแถมให้กับลูกค้าที่เช่าใช้ในระดับ Professional เป็นต้นไป คือ การเช่าใช้ตั้งแต่ 3 EM.Station เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าเช่าใช้ EM.Station ทุก ๆ 3 เสา จะได้ EM.Helmet ไว้ใช้งานภายใน ไซต์ งาน 1 ใบ เช่น ถ้าลูกค้าเช่าใช้ EM.Station จำนวน 6 เสา ก็จะได้ EM.Helmet ไว้ใช้ภายในไซต์ งานได้ 2 ใบ เป็นต้นดูคำอธิบาย EMMER เพิ่มเติม

Odoo text and image block
Odoo image and text block

EM.Station 1 เสา ประกอบด้วย

 1. Full HD XVR 4CH เครื่องบันทึกระดับ HD 4 ช่องสัญญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

 2. WATT Power Board ระบบสำรองไฟภายในตู้ EM.Station จำนวน 1 ระบบ

 3. Battery แบตเตอร์รี่สำรองไฟ 12vdc 7.0a จำนวน 1 ลูก

 4. WATT EMMER Control Board อุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT จำนวน 1 ระบบ

 5. POE Router (Mikrotik 750UP) จำนวน 1 ชิ้น

 6. Point-to-Point Wireless Transmission (Mikrotik SXT 5HPND) จำนวน 1 - 3 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของทำงานร่วมกันกับ EM.Station อื่น ทำงานที่คลื่น 5.0GHz ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายผ่านระบบไอพี ไปยัง EM.Site Control

 7. AP Wifi Router (Mikrotik RB-WAP2ND) ทำงานที่คลื่น 2.4GHz ร่วมกับ EM.Helmet และ WATT EMMER Control Board

 8. Full HD Security Camera กล้องวงจรปิดความละเอียด 2.0MP จำนวน 3 กล้อง

นวัตกรรมกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ระดับ Hi-End และ Industrial Grade ที่รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง 7 วัน และทำงานได้แม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่าย ได้นานถึง 2.5 ชั่วมโมง


ดูรายละเอียด EM.Station เพิ่มเติม

Our Offers

Beginner

Starter package

baht 8500 .00

1 EM.Station / Month (billed annually)
 • สำหรับการเช่า EM.Station จำนวน 1 ต้น
 • สำหรับการเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ฟรี บริการดูแลรักษาระบบรายเดือน
 •  
 •  

Professional

Enterprise package

baht  7500 .00

1 EM.Station / Month (billed annually)
 • สำหรับการเช่า EM.Station จำนวน 3 ต้นขึ้นไป
 • สำหรับการเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ฟรี บริการดูแลรักษาระบบรายเดือน
 • ฟรี EM.Site Control จำนวน 1 ระบบ
 • ฟรี EM.Helmet จำนวน 1 ใบ    
 • ฟรี EM.Cloud จำนวน 10 GB.

Expert

Ultimate package

baht  6500 .00

1 EM.Station / Month (billed annually)
 • สำหรับการเช่า EM.Station จำนวน 6 ต้นขึ้นไป
 • สำหรับการเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน  
 • ฟรี บริการดูแลรักษาระบบรายเดือน
 • ฟรี EM.Site Control จำนวน 2 ระบบ ขึ้นไป
 • ฟรี EM.Helmet จำนวน 2 ใบ ขึ้นไป
 • ฟรี EM.Cloud จำนวน 50 GB. ขึ้นไป
Odoo image and text block

EM.HELMET

ของแถมแสนวิเศษ นวัตกรรมกล้องวงจรปิด ใหม่ ที่ทีมงาน CCTV4Rent ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยการทำงาน การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์ ให้กับไซต์ก่อสร้างในยุค Thailand 4.0

EM.Helmet สามารถช่วยงานท่านได้ดังต่อไปนี้ครับ

วิศวกร สามารถ ตรวจดูหน้าไซต์งานได้ตลอดเวลา จาก Anywhere Anytime

วิศวกร และผู้บริหาร สามารถ ใช้ภาพจาก EM.Helmet ในการประชุม ติดตามความก้าวหน้าจากสำนักงานใหญ่ได้

ทีมฝ่ายการตลาดสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ EM.Helmet เป็นจุดขายโครงการก่อสร้างได้ ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างของบริษัท สามารถตรวจ และติดตามผลการดำเนินการได้ตลอดเวลา


แค่ใช้บริการ "เช่ากล้องวงจรปิด" กับ CCTV4Rent เพียง 3 EM.Station ต่อเดือน จะได้ EM.Helmet ใช้ 1 ใบ เงื่อนไขนี้ยังไม่มีกำหนด


สนใจสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาครับ ของดี ๆ อย่างนี้ อยากให้ลูกค้ามีไว้ใช้กันถ้วนทุกไซต์งานครับ


ดูข้อมูล EH.Helmet เพิ่มเติม

 

EM.HELMET > EM.Station > EM.Site Control

การทำงานของ EM.Helmet เหมือนกล้องวงจรปิดแบบ Wireless ทั่วไป แต่ตัวรับสัญญาณของ EM.Helmet จะอยู่บน EM.Station ซึ่ง EM.Station จะเป็นจุดตั้งกล้องวงจรปิดที่กระจายอยู่ในไซต์งานก่อสร้าง

Start with the customer – find out what they want and give it to them.เมื่อ EM.Station รับภาพจาก EM.Helmet มาบันทึกที่ตัวเองแล้ว EM.Station จะส่งสัญญาณภาพผ่านคลื่น 5.0GHz ไปยัง EM.Site Control ที่เป็นจุดรวมภาพของทุก EM.Station

EM.Helmet จะสามารถส่งสัญญาณภาพไปที่ EM.Station ได้ไกลที่สุด 80 เมตร และเมื่อ EM.Helmet เข้าใกล้ EM.Station ที่มีสัญญาณแรงมากกว่า EM.Helmet จะเกาะเสาสัญญาณของ EM.Station ที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติเสมอ

เมื่อบวกการรับส่งสัญญาณภาพจาก EM.Station ทั้งหมดแล้ว การทำงานของ EM.Helmet จึงสามารถกระจายไปได้เกือบทั่วทั้งไซต์งาน ซึ่งอาจจะมีจุดอับสัญญาณที่ EM.Helmet เข้าไม่ถึงได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการกระจายจุดติดตั้ง EM.Station อย่างเหมาะสม

ทีมงาน CCTV4Rent ที่เข้าให้บริการในแต่ละหน้าไซต์งานจะให้คำแนะนำการติดตั้ง EM.Station และปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไซต์งานอย่างเหมาะสม จึงทำให้การทำงานของระบบทั้งหมด รวมถึง EM.Helmet มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของ "การให้เช่ากล้องวงจรปิด" ที่ประกอบไปด้วย นวัตกรรมกล้องวงจรปิดมากมาย เพื่อ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของกล้องวงจรปิดภายในไซต์งานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง CCTV4Rent ให้บริการ และตรวจทานระบบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งลูกค้าไม่สามารถหาซื้อได้จาก ตลาดซื้อขายกล้องวงจรปิดทั่วไปได้นั่นเองครับ 


ดูข้อมูล EH.Helmet เพิ่มเติม

Odoo text and image block