เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 (Thailand Tourism Festival 2017)

@ สวนลุมพินี 25 - 29 มกราคม 2560

CCTV4RENT ได้ติดให้เช่ากล้องวงจรปิดสำหรับงานอีเว้น ทุกทางเข้าออกสวนลุมพินี เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 เมื่อวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ภายในพื้นที่เกือบ 1 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิดด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย แต่เราก็สามารถจบงานยากนี้ได้อย่างสวยงาม ด้วยอุปกรณ์ Wireless คลื่น 5.0 GHz ในโหมด AC เป็นการเปิดศักราชใหม่ได้สวยงามตามคาดครับ

กล้องวงจรปิดที่ใช้ภายในงาน ประกอบด้วยกล้อง HD-CVI ที่ความละเอียด 720P ผสมกับ กล้อง IP Camera ที่ความละเอียด 1080P ซึ่งทุกจุดประตูทางเข้าออก เราได้วางเครื่องบันทึกแบบ XVR ของ Dahua ไว้ทุกจุด เพื่อทำการบันทึกแบบ Stand Alone ก่อนจะส่งสัญญาณภาพผ่านเครื่อข่าย Wireless ของ Mikrotik มาบันทึก แบบ Double State Recorder ที่จุดควบคุมหลัก บริเวณทางเข้าออก ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 อีกครั้งครับ

ช่วง Debug ระบบก่อนส่งงาน ทีมช่างเทคนิคของเราพบปัญหาเรื่องคลื่นสัญญาณไม่นิ่ง ในประตูสาทร เนื่องจากต้นไม้เยอะมากครับ เราเลยต้อง "เบิ้ล" สัญญาณ เพิ่มขึ้น 1 ช่วง หลังจากนั้น สัญญาณภาพนิ่ง สนิท

งานนี้ นอกจากปัญหาเรื่องระบบไฟ ที่ช่างไฟสับสะพานไฟหลักลงในวันแรก ๆ แล้ว ทุกอย่างราบรื่นสะดวกโยธิน

จบงาน สวย ๆ รับปี 2560 ครับ

ถ้า #เช่ากล้องวงจรปิด ให้นึกถึงเราครับ #CCTV4Rent by #INT_IT

รูปแบบการจัดงาน
งานเทศกาล / งานประเพณี
การติดตั้งระบบ
กล้อง HD-CVI ที่มีความละเอียด 720P และใช้กล้อง IP Camera ที่มีความละเอียด 1080P ซึ่งติดตั้งทุกจุดประตูทางเข้าออกของงาน ทั้งนี้ ทีมงานเรายังได้ว่างเครื่องบันทึกแบบ XVR ของ DHUA เพื่อทำการบันทึกแบบ Stand Alone ก่อนจะส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย Wireless ของ Mikrotik มาบันทึกแบบ Double State Recorder ที่จุดควบคุมหลัก
จำนวนกล้อง
8 กล้อง
ลูกค้า
บริษัท คอมอาร์ท โปรดักชั่น จำกัด
ระยะเวลาการติดตั้งระบบ
4 วัน
ใช้งานระหว่างวันที่
25 - 29 มกราคม 2561