งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2562

@อสค.หมวกเหล็ก 30 ม.ค. 2562 - 5 ก.พ. 2562

Odoo CMS- Sample image floating

20190131 - งานเทศกาลกิจการโคนมแห่งชาติ 2562 ที่ผ่านมา ทาง องการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) ได้ติดต่อ CCTV4Rent เพื่อขอใช้บริการ เช่ากล้องวงจรปิดสำหรับงานอีเว้นท์ เพื่อ"นับจำนวน" คนเข้า-ออก งาน ตามประตูทางเข้าออกพื้นที่จัดงานเทศการประจำปี ทั้งหมด 5 ประตู

งานนี้เปิดมิติใหม่ให้กับทีมพัฒนาระบบของ CCTV4Rent เนื่องจากมีการใช้ Image Processing เข้ามาช่วยจำแนกการตรวจจับวัตถุ และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านหน้างกล้องวงจรปิด โดยใช้ฟังก์ชั่น IVS (Intelligent Video Surveillance) ช่วยส่ง Trigger เมื่อตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นเสมือน (Virtual Line) ระบบกล้องวงจรปิดจะส่งภาพให้กัน Mini PC ที่ทางทีมงาน CCTV4Rent พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยจำแนก และนับจำนวนคนที่เดินผ่านเส้นเสมือนนี้

ภายในงานทีมงาน CCTV4Rent ได้ติดตั้ง EM.Station กระจายตามประตูเข้าออกงานทั้ง 5 ประตู และใช้เทคโนโลยี 4G จาก AIS เป็นช่องทางในการส่งภาพ (Streaming) ขึ้นไปวางบน Cloud Server ของบริษัท ซึ่ง EM.Station ที่ถูกตั้งค่า IVS ไว้ จะทำการส่งภาพนิ่งขึ้นไปประมวลผล Image Processing บน Cloud Server เพื่อทำการนับคนตามโจทย์ที่ได้รับ ก่อนจะแสดงผลขึ้น Web Server เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามปริมาณการนับจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลา

ผลการนับคนมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากเนื่องจาก ปริมาณคนที่เข้ามาในพื้นที่งาน ลักษณะเป็น "กลุ่ม" มีจำนวนมาก ตลอดเวลา แต่ในช่วงที่คนที่เข้ามาในงานมีปริมาณน้อยลงค่าความถูกต้องอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร


Odoo CMS- Sample image floating

Odoo CMS- Sample image floating


Odoo CMS- Sample image floating

นอกจากงาน Image Processing แล้ว ทาง อสค. ขอใช้บริการ Internet Wifi Hotspot ภายในพื้นที่จัดงานด้วย เน้นการใช้งานภายในพื้นที่จัดงานส่วนใน ที่เป็นพื้นที่กิจกรรมของทาง อสค. เช่น ส่วนจัดงานนิทรรศการ ส่วนจัดงานแสดงโคนม ส่วนจัดงานขายสินค้าของ อสค. เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถ Login เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในพื้นที่จัดงานได้ และระบบจะต้องสามารถจัดเก็บ Log การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งทาง CCTV4Rent ได้ติดตั้ง Internet Wifi Hotspot ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งรองรับการเข้าใช้งาน

Odoo CMS- Sample image floatingระบบ Wifi Hot Spot ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้งานได้ สามารถขอรหัส User / Password ได้จากบูทอำนวยการของ อสค.
เมื่อผู้ใช้ Login ผ่านรหัสที่ได้แล้ว การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตจะถูกจัดเก็บ Log ตลอดระยะเวลา Login และถูกประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลสรุปให้กับเจ้าหน้าที่ไอทีของ อสค. เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละวัน

บริษัท Organizer ไหน สนใจ #เช่ากล้องวงจรปิด ติดต่อสามารถ

 คุณก่อ ก่อการ โกวิทานุพงศ์

 TEL : 089-118-8181

 E-Mail : korkarn@int.in.th

 Website : http://www.int.in.th/page/event-cctv-rental

 Facebook : https://www.facebook.com/cctv4rent/