ระบบกล้องวงจรปิดให้เช่า สำหรับไซต์ก่อสร้าง 

One Stop Service - CCTV4RENT for Construction Site

CCTV4RENT ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการให้เช่ากล้องวงจรปิด สำหรับไซต์งานก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยเน้นที่ระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูง (Security System) พร้อมด้วย อุปกรณ์เสริม Internet of Thing ที่ทางทีมงาน CCTV4RENT ผลิตขึ้นมาสำหรับไซต์งานก่อสร้างโดยตรง ทั้งยังพร้อมด้วยทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถ และ การทำงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ส่งผลให้การให้บริการของเรามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ องค์กรทางธุรกิจต่าง ๆ มากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของท่านอย่างแน่นอน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถไว้วางใจเนื่องจาก CCTV4RENT ของเราดำเนินการในรูปแบบบริษัท ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

Odoo - Sample 1 for three columns

EM.Helmet

ระบบกล้องวงจรปิดไร้สายที่สวมใส่ได้ - เพื่อให้การทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างง่ายและสะดวกมากขึ้นนั้น ทีมงาน CCTV4RENT จึงได้จัดทำ "หมวก Safety พร้อมด้วยกล้องวงจรปิดแบบไอพีคุณภาพสูง 2.0 MP หรือ EM.Helmet" ที่รองรับมาตรฐานระดับสากล (Onvif) ที่จะช่วยทำให้การควบคุมงานที่ไซต์งานก่อสร้าง สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Odoo - Sample 2 for three columns

EM.Station

สถานีควบคุม EMMER (EMMER Station Control) - สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในไซต์งานได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การเคลื่อนไหวการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งสถานีควบคุม EM.Station นั้นเป็นมากกว่าแค่เครื่องบันทึกภาพ (DVR) ปกติทั่วไป อีกทั้งยังสามารถทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่างไซต์งานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
Odoo - Sample 3 for three columns

Professional Service

ทีมงาน CCTV4RENT ยังให้บริการติดตั้ง รื้อถอน ดูแลระหว่างการใช้งานรายเดือน (Monthly Mainteniance) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

รูปแบบงานที่สามารถเช่ากล้องวงจรปิด

 

Outdoors

งานที่อยู่นอกตัวอาคาร เช่น ไซต์งานก่อสร้าง งาน Event ที่จัดในสวนสาธารณะ งานวิ่งมาราธอนหรืองานแข่งขันไตรกีฬา


Specialty 

- งานที่จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยขั้นสูง อาทิ งานประมูลอัญมณี งานจัดแสดงสินค้าเก่าที่มูลค่าสูง งานจัดแสดงของมีค่า

              - งานรายการโทรทัศน์ งานถ่ายทำโฆษณา ที่จำเป็นต้องการใช้                    ภาพความละเอียดสูง หรือ งานกล้องซ่อนสำหรับหลบมุมกล้อง


ข้อดีของการเช่ากล้องวงจรปิด

 

Great Value

คิดค่าเช่ากล้องวงจรปิดตามการใช้งานจริง - รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ รายปี (ไม่คิดเหมารวม) 


More Optional

สามารถเพิ่มอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับหน้างาน เช่น กล้องซ่อน สัญญาณ Wireless กล้องความละเอียดสูง       

          

Free Video Back up 

บริการสำรองไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการจัดส่งงาน รวมถึง ใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Our References

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo