EM.Helmet

นอกจากระบบ "กล้องวงจรปิดให้เช่า" ในรูปแบบปกติแล้ว CCTV4Rent ยังพัฒนารูปแบบของกล้องวงจรปิดให้เช่า ที่เหมาะสำหรับทุกหน้างานอย่างแท้จริง โดยเราออกแบบและพัฒนากล้องวงจรปิด ที่สามารถ "สวมใส่" ได้ ซึ่งกล้องวงจรปิดดังกล่าว สามารถ "เคลื่อนที่ได้" ตามเจ้าหน้าที่ทีสวมใส่

กล้องวงจรปิดของเรา "ไม่นิ่ง" "เคลื่อนไหวได้" และสามารถ "Online Realtime ได้"

EM.Helmet แตกต่างจากกล้อง Action Cam และกล้อง Go Pro ทั่วไป เพราะมันคือ "กล้องวงจรปิด" แท้ ๆ ที่สามารถ Online Realtime เข้าสู่ระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิดได้ ดังนั้น EM.Helmet จึงเป็นการผนวกเอาข้อดีของ Action Cam และกล้องวงจรปิดเข้าไว้ด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ขจัดข้อด้อยของกล้องวงจรปิดทั่วไป ทีมักถูกติดตั้งอยู่กับที่ ทำให้การดักจับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะไม่ครอบคุมได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง

EM.Helmet ไม่ใช่กล้องไอพี แบบไร้สาย แต่มันคือ กล้องไอพี ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Network แบบไร้สาย ที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก คือ Mikrotik ทำให้ EM.Helmet สามารถทำการส่งข้อมูลแบบไร้สายได้มีประสิทธิภาพมากกว่า กล้องวงจรปิดไร้สายที่มีขายกันทั่วไปตามท้องตลาด

EM.Helmet ถือเป็น มิติใหม่ ของ ยุค Internet of Things อย่างแท้จริง

ณ.จุดนี้ CCTV4Rent จึงแตกต่าง จากผู้ให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดทั่วไป เพราะเราให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ "เช่ากล้องวงจรปิด" เพื่อใช้ในหน้างานต่าง ๆ อย่างแท้จริง  กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

Odoo text and image block

EM.Helmet Prototype

Prototyping and On-the-Job Testing

ทีมงาน CCTV4Rent ไม่ละเลยรายละเอียดเล็กน้อยของการใช้งานจริงของ EM.Helmet ครับ ระหว่างนี้ เราให้ "ใช้ฟรี - ไม่คิดค่าใช้จ่าย" สำหรับลูกค้าที่เช่ากล้องวงจรปิดมากกว่า 8 ตัวขึ้นไป หรือ EM.Station ตั้งแต่ 3 เสาขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทดสอบการใช้งานจริงของ EM.Helmet และร่วมประเมินผลการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบันของไซต์งานก่อสร้างจริง ๆ นอกจากนี้ ทีมงาน CCTV4Rent ยังเปิดรับ "ความต้องการ" พิเศษจากลูกค้าที่ได้ใช้งานจริงแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง EM.Helmet ให้พร้อมสำหรัับการบริการลูกค้าอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคตครับ


กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน