ระบบกล้องวงจรปิดให้เช่า สำหรับงานอีเว้นท์

CCTV4Rent For Every Special Event

CCTV4Rent ออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมกล้องวงจรปิด ให้เช่าสำหรับงาน Event ขนาดเล็ก

ระบบกล้องวงจรปิดของเรายืดหยุ่นต่อการติดตั้งทุกหน้าไซต์งาน จากตัวอย่าง เราออกแบบและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนเสากล้องวงจรปิดที่มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และเพื่อติดตั้งระบบเรียบร้อย ก็สามารถล๊อกล้อเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายได้

กลไกหลักของ ระบบกล้องวงจรปิดให้เช่า สำหรับงานอีเว้นท์ คือ EM.Station ที่เราปรับเปลี่ยนให้มีจอ Monitor ในตัว

- ระบบกล้องวงจรปิดของเรา มีระบบสำรองไฟในตัว เมื่อไฟดับ สามารถทำงานได้นานที่สุดถึง 2.5 ชั่วโมง

Odoo CMS- Sample image floating

- เมื่อไฟมาระบบจะทำการสตาร์ทการทำงานต่อด้วยตัวเอง โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำการเปิดระบบด้วยตัวเอง

- สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ได้สูงสุด 2 ตัว

- ระบบกล้องวงจรปิดของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดทั้ง "มีสาย" และ "ไร้สาย"

- กล้องวงจรปิดแบบ "ไร้สาย" สามารถติดตั้งห่างจากระบบได้ไกลที่สุด 80 เมตร

- ภายในตู้เก็บระบบมีระบบระบายความร้อน เพื่อยืดหยุ่นต่อการทำงานในทุกสภาวะแวดล้อม

- สามารถถอดเปลี่ยน HDD ได้ง่าย

- ระบบกล้องวงจรปิดที่เราออกแบบ มีระบบแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของการทำงาน โดยไม่ต้องรอรับแจ้งเหตุจากลูกค้า

- ในกรณีเช่าระยะยาว เราสามารถเปลี่ยน HDD เพื่อป้องกันข้อมูลเก่าถูกลบทิ้งให้ลูกค้าได้ (ตามเงื่อนไขของการบริการที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกหน้าไซต์งาน)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการ "เช่ากล้องวงจรปิด" ของเราคือ

- บริการติดตั้ง รื้อถอนระบบ โดยทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกบัระบบกล้องวงจรปิด

- เจ้าหน้าที่ของเราได้รับใบรับรอง มาตรฐานวิชาชีพจากกระทรวงแรงงาน ด้านการติดตั้งไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบของเราจะถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้อง

- กรณีมีการ เช่ากล้องวงจรปิดต่อเนื่องระยะยาว เจ้าหน้าที่ของเรา จะเข้าตรวจสอบระบบระหว่างการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

- กรณีหน้างานที่ต้องการเจ้าหน้าที่ Onsite จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำงานในแต่ละหน้างาน

- กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ Onsite ลูกค้าสามารถแจ้ง ให้เข้าแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนระบบได้ ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงทำการ

- กรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของการทำงานมายัง Server ของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าแก้ไขระบบให้สามารถทำงานได้ปกติดังเดิมภายใน 6 ชั่วโมงทำการ


Our Offers

Daily

ราคาเช่ากล้องวงจรปิด ระยะสั้น รายวัน

$ 2500 .00

4 Cameras / Day (billed finished installation)
 • สำหรับการเช่า EM.Station (4 กล้อง) 1 วัน
 • สำหรับการเช่า EM.Station ขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 สัปดาห์
 • ค่าติดตั้ง - รื้อถอน ตามเงื่อนไขการติดตั้งหน้างาน
 • กรณีเช่าเกิน 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบทุกสัปดาห์
 • กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ Onsite จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Weekly

ราคาเช่ากล้องวงจรปิด ระยะกลาง รายสัปดาห์

$ 4500 .00

4 Cameras / Week (billed finished installation)
 • สำหรบการเช่า EM.Station (4 กล้อง) 1 สัปดาห์
 • สำหรับการเช่าขั้นต่ำ 3 สัปดาห์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • ค่าติดตั้ง - รื้อถอน ตามเงื่อนไขการติดตั้งหน้างาน
 • กรณีเช่าเกิน 1 เดือน จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบทุกเดือน
 • กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ Onsite จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Monthly

ราคาเช่ากล้องวงจรปิด ระยะยาว รายเดือน

$ 8500 .00

4 Cameras / Months (billed annually)
 • สำหรับการเช่า EM.Station (4 กล้อง) 1 เดือน
 • สำหรับการเช่า EM.Station ขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 • ค่าติดตั้ง - รื้อถอน ตามเงื่อนไขการติดตั้งหน้างาน
 • กรณีเช่าเกิน 6 เดือนขึ้นไป สามารถขอราคาประเมินใหม่ได้ และจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบทุกเดือน
 • กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ Onsite จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Odoo image and text block

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด

ทีมงาน CCTV4Rent จะให้คำแนะนำลูกค้าสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เช่า ที่หน้างานอย่างเหมาะสม บางระบบต้องการการกระจายจุดติดตั้งย่อยออกไป ทีมงาน CCTV4Rent ก็สามารถดัดแแปลง EM.Station ให้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ลักษณะ Mesh ได้ เพื่อช่วยกันบันทึกภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า แม้ระบบหนึ่งจะร่ม ก็มีระบบอื่นที่ยังทำงานคู่ขนานกันไป ในลักษณะของ Parallel Recording ได้

แม้ว่าระบบ Parallel Recording จะไม่เป็นที่นิยมนัก แต่เทคนิคนี้จำเป็นมาก ๆ สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยในระดับขั้นสูงสุด เพราะรับประกันว่า จะมีข้อมูลบันทึกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีระบบใดระบบหนึ่งร่วมหรือไม่

ทีมงาน CCTV4Rent เคยติดตั้งระบบ Parallel Recording ให้กับ #งานแสดงธนบัตร ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2010 ซึ่งในช่วงเวลานั้นข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีทำให้การสำรองไฟยัังไม่มีประสิทธิภาพเท่าปัจจุบัน แต่เรื่องการทำ Double Recording, Triple Recording ในลักษณะ Parallel Recording ยังไม่มีใครทำกันครับ


งาน #เช่ากล้องวงจรปิด ที่ต้องการความเสถียร และความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุด มั่นใจทีมงาน CCTV4Rent ได้ครับ