การจ่ายเงิน

0.00 ฿

ลูกค้าสามารถโอนเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

0. Prompt Pay : 0891188181

1. KBANK : บัญช๊ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่ 628-2-08181-2 ชื่อบัญชี นายก่อการ โกวิทานุพงศ์

2. SCB : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่ 175-2-18113-2 ชื่อบัญชี นายก่อการ โกวิทานุพงศ์

3. BBL : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่ 597-0-17025-9 ชื่อบัญชี นายก่อการ โกวิทานุพงศ์

4. TMB : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่ 075-2-22727-2 ชื่อบัญชี นายก่อการ โกวิทานุพงศ์

5. GSB : บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาพาราไดซ์พาร์ค เลขที่ 020-09849395-8 ชื่อบัญชี นายก่อการ โกวิทานุพงศ์

payment_provider_logo This transaction will be processed by Wire Transfer.