CCTV4Rent Portfolio

ผลงานการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent

งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2554

milk_lait
February 2018 — 1302 views เช่ากล้องวงจรปิด

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 (Thailand Tourism Festival 2017)

milk_lait
February 2018 — 1141 views เช่ากล้องวงจรปิด

งานไซต์ก่อสร้าง

milk_lait
February 2018 — 2432 views เช่ากล้องวงจรปิด

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561 (Thailand Tourism Festival 2018)

milk_lait
February 2018 — 1609 views เช่ากล้องวงจรปิด

เกี่ยวกับ Blog นี้

Blog นี้่ สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมประวัติการให้บริการเช่ากล้องวงจรปิดของ CCTV4Rent บริหารงานโดยบริษัท อิ๊นท์ ไอที จำกัด รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคที่ทีมงานมืออาชีพของเราเลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกล้องวงจรปิด และระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สำหรับหน้างานนั้น ๆ

ทุกหน้างานจะมีปัญหาเฉพาะของการใช้งานกล้องวงจรปิดที่แตกต่างกัน และทีมงานมืออาชีพของเราแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีกล้องวงจรปิดไว้ใช้หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives

Tags